Umbhidlango

Izidakamizwa ze-Anabolic, izidakamizwa i-HGH ne-testosterone zingasetshenziswa kuphela ekubhalisweni futhi zibekwe ezinganeni.

Asinazibopho zokusetshenziswa ngenhloso yokwanda kwama-anabolic emithanjeni, ukusetshenziswa nezinye izidakamizwa nemiphumela emibi, asinasibopho sokulimaza impilo yakho.

Ubungozi bonke ngokunyuswa kwe-anabolic komthamo kuwumthwalo wakho ophelele.

Landela imiyalo futhi uncome ongoti bethu ngokusetshenziswa okuphephile kwezidakamizwa ezithengiswa isiza sethu.